Πόλεμος και ειρήνη (Μέρος Ι)

Φεβρουαρίου 21, 2012

Πόλεμος είναι η ανώτατη μορφή πάλης για την λύση αντιθέσεων ανάμεσα σε τάξεις, σε έθνη, σε κράτη ή ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες από τότε που εμφανίστηκε η ατομική ιδιοκτησία κ’ οι κοινωνικές τάξεις.

 

«Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής» . Με την έννοια αυτή ο πόλεμος είναι πολιτική κι αυτός ο ίδιος ο πόλεμος είναι μια πολιτική ενέργειαֹ από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πόλεμος που να μην έχει πολιτικό χαρακτήρα…

 

Αλλά ο πόλεμος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα κι από την άποψη αυτή δε συνταυτίζεται γενικά την πολιτική. «Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα… μέσα». Όταν η πολιτική φτάνει σ’ ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης, όπου δε μπορεί να προχωρήσει με «πολιτικά» μέσα, ξεσπάει ένας πόλεμος για να παραμερίσει τα εμπόδια από το δρόμο… «Όταν παραμεριστεί το εμπόδιο, ο πολιτικός μας σκοπός θα έχει πραγματοποιηθεί κι ο πόλεμος θα τελειώσει. Αλλά αν το εμπόδιο δε σαρωθεί τελείως, ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να πραγματοποιηθεί ο σκοπός αυτός… Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε, πως η πολιτική είναι πόλεμος, είναι πολιτική μ’ αιματοχυσία.

 

Μελετώντας την ιστορία, μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη πολέμων: τους δίκαιους πολέμους και τους άδικους πολέμους. Όλοι οι πόλεμοι πούναι προοδευτικοί είναι δίκαιοι κι όλοι οι πόλεμοι πούναι εναντίον της προόδου είναι άδικοι. Εμείς οι κομμουνιστές αντιτασσόμεθα σ’ όλους τους άδικους πολέμους που εμποδίζουν την πρόοδο, κι υποστηρίζουμε όλους τους προοδευτικούς, δίκαιους πολέμους.  Όχι μόνο δεν παρεμποδίζουμε τους δίκαιους πολέμους, αλλά συμμετέχουμε δραστήρια σε αυτούς.

 

Είμαστε υπέρ της κατάργησης των πολέμων, ο πόλεμος δε μας χρειάζεται. Αλλά δε μπορούμε να καταργήσουμε τον πόλεμο παρά με τον πόλεμο. Αν θέλουμε να μην υπάρχουν πια ντουφέκια ας αδράξουμε λοιπόν τα ντουφέκια.

Μάο Τσε Τουνγκ

(αποσπάσματα από «Το κόκκινο βιβλίο»,εκδόσεις Μανώλη Γεροντή, σ 52 – 56)

Advertisements